STREMEV na Konferenci mediálního vzdělávání

Už ve středu 22. února se v pražském Goethe-Institutu uskuteční konference Mediální vzdělávání a české školství, které se účastní také naše středisko. Více informací a seznam jednotlivých témat a mluvčích naleznete zde.

Naše cíle

Poskytování základní gramotnosti v oblasti sociálních sítí
Výzkum pedagogického přístupu v oblasti nových médií a sociálních sítí
Prevence patologických jevů na sociálních sítích
Přednášky pro rodiče - jak využít sociální sítě pozitivně
Vzdělávání pedagogů a vychovatelů v rámci kurzů CŽV