Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
10 důvodů proč omezit používání nových technologií dětem mladším 12let – Středisko mediální výchovy

Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

10 důvodů proč omezit používání nových technologií dětem mladším 12let

23286595205_e2b75528a1_z

Rozhodujete se, co svému dítěti koupit pod stromeček? Tablet a smartphone jsou v posledních letech nejobvyklejším dárkem pro dítě jakéhokoliv věku, ale je vhodné koupit tuto věc dítěti, které chodí ještě na 1. stupeň základní školy nebo dokonce do školky?

Kanadská pediatrická společnost a Americká pediatrická akademie tvrdí, že děti používají tablety a smartphony 4 – 5 krát více, než by měly, což vede k různým vývojovým obtížím. Níže uvedené dopady je ale třeba vnímat jako možná rizika, kterým musí rodiče čelit a musí své děti naučit nejen pasivně ovládat tyto technologie, ale využít je také ve svůj prospěch. Aby nedošlo ke školní neúspěšnosti, ale naopak, a tyto technologie by se staly pomocníkem při přípravě do školy a úspěšnému zvládání učiva.

Důležité je také doporovázení dítěte při používání nových technologií. Tablety nelze považovat za hračku, se kterou si dítě hraje samo. Lze ho skvěle využít jako metodický materiál, který pomáhá rodičům správně stimulovat dítě a připravit ho na školní docházku. Aby měl ale ten správný efekt, je ale třeba vedení rodičem či pedagogem.

U starších dětí je nutné sledovat dobu strávenou používáním nových technologií a také obsah, jaký děti sledují. Důležitá je také komunikace, kterou můžeme podnítit určitou činnost dětí a hlavně je informovat o světě těchto technologií, jejich možnostech využití a také děti poučit o zásadách bezpečnosti nejen vlastní osoby, ale i ostatních. Každý rodič by měl sám pro sebe vytvořit seznam zásad, jak bude své dítě vychovávat v záležitosti nových technologií a médií a také vytvořit seznam zásad s dětmi, aby i ony sami byly do rozhodování zapojeny a rodič jim mohl reflektovat, proč ano a proč ne dítětem navrhovaná opatření. Zvláště v období pubescence je velmi důležité, aby děti měly možnost sami o sobě rozhodnout, jelikož mezi jejich vývojové potřeby patří i snaha osamostatnit se a nabýt pocitu kompetence za sebe rozhodovat.

V Americe a Kanadě je situace okolo používání nových technologií poněkud horší, a proto tamní pediatrici sestavili žebříček dopadů nadměrného používání technologií. Jak už jsme ale uvedli, berme tyto dopady jako možná rizika, protože myslíme, že správným výchovným působení lze tato rizika omezit nebo jim dokonce zcela předejít.

  1.   Růst mozku

Přirozeně je dětský mozek stimulován podněty z okolí. Při jejich nedostatku nebo při nahrazení těchto přirozených podnětů např. televizí, tabletem, počítačem nebo smartphonem můžu dojít k poruchám pozornosti, poruchám učení , k poklesu poznávací schopnosti a nedojde k rozvoji schopnosti seberegulace.

      2. Obezita

Pokud bude dítě trávit dlouhý čas pasivním používáním tabletu nebo smartphonu, bude bude jeho fyzická aktivita minimální. V Americe a Kanadě je dětská obezita častější, nežli u nás, má ji až čtvrtina dětí, a proto je důležité rodičům zdůraznit, že je třeba povzbuzovat děti k fyzické aktivitě a také hlídat jejich jídelníček, neboť 30 % dětí s obezitou má také cukrovku, která zvyšuje riziko srdečního infarktu.

      3. Vývojové dopady

Používání technologií malými dětmi může mít za dopad opožděný vývoj, což se ve školním věku může projevit školní neúspěšností nebo nízkou gramotností.

      4. Nedostatek spánku

Až 75 % amerických a kanadských dětí používá tablem nebo smartphone ve svém pokoji. Je zde velké riziko, že tyto technologie bude používat i před spaním a nakonec místo spánku může hrát hry, brouzdat po internetu nebo si psát s kamarády až dlouho do noci. Nedostatek spánku pak negativně ovlivňuje školní úspěšnost dětí.

       5. Agresivita

V Americe jsou média obsahující násilí zařezeny do dokumentu Veřejná zdravotní rizika. To z důvodu, že agresivita je způsobena násilím v televizi či násilnými hrami, ve kterých je běžně zobrazováno násilí, vraždy a týrání.

       6. Demence

Děti jsou díky novým technologiím zahcovány mediálním obsahem. To pak může mít za následek poruchu pozornosti a koncentrace, problémy s pamětí, což jsou faktory ovlivňující schopnost se učit.

       7. Mentální onemocnění

Pokud dítě používá technologie více, než by mělo, postižena taky může být psychika dítěte. U dítěte se pak mohou vyskytnout problémy s chováním, poruchy pozornosti nebo i psychiatrické diagnózy jako je bipolární porucha, úzkostné stavy či dětská deprese.

      8. Závislost na technologiích

      9. Radiace

Mobilní telefony byly Světovou zdravotnickou organizací označeny za karciogenní na úrovni 2B (možné riziko) a tudíž mohou být nebezpečné pro rozvíjející se mozek.

      10. Udržitelný rozvoj společnosti

Děti, které jsou závislé na nových technoligiích a využívají je velmi často, mohou být ve společnosti slabšími články, jelikož jejich schopnosti a mozek nebude tolik vyvinut, aby byl schopen splnit požadavky společnosti. Pokud bude těchto jedinců více, společnost začne upadat.

Na závěr skupina Kanadských a Amerických pediatrů uvádí tabulku, kolik času mohou děti ve věku 0 – 18 let trávit u televize sledováním nenásilných pořadů, používáním tabletů a smartphonů, nenásilných her, násilných her a násilných her a pornografii.

Technology-Use-Guidelines

Zdroj: Healthy Food Place, 10 Reasons Why Children Under the Age of 12 Shouldn’t Use Handheld Devices, publ. 23. 3. 2015, cit. 12-02-2015. Dostupné na WWW <http://www.healthyfoodplace.com/10-reasons-why-children-under-the-age-of-12-shouldnt-use-handheld-devices/>.