Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

Co to jsou sociální sítě

8464661409_32aa7a26a6_z

V posledním desetiletí zažívají velký boom sociální sítě, které získaly oblibu zejména mezi mládeží. Ovšem velký počet uživatelů nalezneme i mezi staršími. Např. průměrný věk uživatele Twitteru je mezi 55 – 64 rokem. Nemusíme ale zacházet až k těmto věkovým kategoriím, abychom věřili, že sociální sítě dnes patří k základním sociálním potřebám postmoderního člověka. Je naprosto nemožné se jim v dnešní době vyhnout, hovoří se o nich v televizi, pod každým článkem na internetu jsou ikony ke sdílení na sociálních sítích vaše firma má svůj facebookový profil, žijí na něm vaši přátelé a hlavně děti, které se fotí před babičkou se svým psem, aby si mohli dát tuto fotografii na sociální sítě. Všude se o nich hovoří, ale téměř nikdo vám nevysvětlí, co to vlastně znamená.

Pokud bychom v minulém století hovořili o sociálních sítích, měli bychom na mysli zejména naši rodinu, známé, komunitu či společnost v určitém prostoru. Dnes už sociální sítě  můžeme popsat jako soubor vztahů mezi objekty, což mohou být lidé, organizace, národy nebo třeba i čistě virtuální entity. Pouze lidé dokážou tvořit sítě opravdu sociální, jejichž náplní je život člověka a to ve všech jeho aspektech. Sociální sítě obsahují přátelství ale i hrubé jednání, lásku i nenávist, obsahují zajímavé myšlenky, názory odborníků, ale i hloupé myšlenky, řeší se na nich nemoci a lze na nich práci najít ale také o nic přijít.[1]

Sociální sítě (ať už reálné nebo virtuální) jsou jedním ze základních projevů lidství. Člověk má potřebu sdružovat se, někam patřit a vyžaduje sociální podporu a bezpečí. Díky sítím se také člověk dostává do interakce, může komunikovat a participovat. S rozvojem World Wide Webu a možnostem komunikace prostřednictvím počítače, začalo používat internet za účelem sociální komunikace čím dál více lidí.[2] Reálné sociální sítě se vyznačují interakcí tváří v tvář, zahrnují příbuzné, známé, spolupracovníky a další osoby ze stejného geografického prostředí. Oproti tomu, internetové sociální sítě mají schopnost smazat rozdíly v čase a prostoru, jsou doplněny o nová internetová média a lidské sociální sítě rozšiřují. Také napomáhají setrvání v kontaktu a často vedou k setkávání lidí.[3]

V literatuře nalezneme různé definice internetových sociálních sítí. Jedna z nich popisuje sociální sítě jako skupiny internetových aplikací umožňující vytváření a výměnu uživatelských obsahů.[4] Jedná se o místo ve virtuálním světě, kde se lidé setkávají, reagují vzájemně na své obsahy a sdílejí své zážitky.[5] Poskytují možnost zaznamenávat náš životní příběh a sdílet ho s ostatními. Život člověka je vždy zajímavý a tudíž se pokaždé najde někdo, koho zajímáme nebo kdo zajímá nás. Uživatelé sociálních sítí si mohou být zároveň zdrojem inspirace a zdrojem síly v těžkých životních situacích, protože vidíme, jak ostatní známí a přátelé překonali své temné časy.[6] Také nám umožňují prezentovat to, kdo jsme skrze myšlenky, názory, fotky, pomocí toho, koho si přidáváme do přátel a koho sledujeme.

Jaké sociální sítě existují, to už bývá méně náročnější otázka. V dnešní době jich je ale tolik, že je někdy těžké všechny je vyjmenovat. V rubrice Jaké sociální sítě existují se dočtete o tom, co jednotlivé sociální sítě umožňují.

[1] Srov.  Kadushin, C. Understanding social networks: Theories, concepts, and findings, s. 3-4.

[2] Srov. Tamtéž, s. 3-6.

[3] Srov. Tamtéž, s. 4, Wellman, B. Computer Networks as Social Networks, s. 1.

[4] Srov. Singer, D. G.; Singer, J. L. Handbook of Children and the Media, chap. 5.

[5] Srov. BEZPEČNÝINTERNET.CZ. Co jsou sociální sítě [online], [cit. 2014-11-15]. Dostupné na WWW: <http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/socialni-site/co-jsou-socialni-site.aspx?kurz=true>, ř. 1.

[6] Srov. Kelsey, T. Social Networking Spaces, s. 2-3.