Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Co sociální sítě umožňují – 2. stránka – Středisko mediální výchovy

Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

Co sociální sítě umožňují

Co sociální sítě umožňují

Patologické a deviantní chování

I přes kladné přínosy sociálních sítí, v praxi se bohužel často setkáváme i s jevy patologickými a někdy až deviantními. Mezi takové jevy patří zejména  kyberstalking, kyberšikana a kybergrooming ohrožující převážně děti a mládež. Autoři Burgess a Green definují kyberšikanu jako aktivitu…

Co sociální sítě umožňují

Naplnění potřeb člověka

Tvořit sociální sítě a působení v nich je jednou ze základních potřeb člověka. Základní lidské potřeby, v pojetí amerického psychologa Abrahama Maslowa, jsou seřazeny do pětistupňové pyramidy od potřeb fyziologických po aktualizační potřeby osobnosti (Obr. 1)[1]. Virtuální sociální sítě pomáhají a mohou být i schopny naplnit…

Co sociální sítě umožňují

Zábava

Sociální sítě jsou ve velké míře využívány ve volném čase také za účelem zábavy. Jednotlivé sociální sítě nabízí odlišné druhy zábavy, mezi něž patří např. sledování fotek a videí, hraní her, poslech hudby a diskuze. Oblíbenou činností je také volné surfování…

Co sociální sítě umožňují

Setrvání v kontaktu a nová přátelství

Sociální sítě jsou virtuálním sociálním prostředím nezávislým na prosotru a čase.[1] Hlavní úloha osobních sociálních sítí spočívá v usnadnění lidské interakce a neustálé blízkosti s přáteli a rodinou. Pro člověka představují sociální sítě velmi důležitý nástroj pro komunikaci a udržení kontaktu zejména lidem žijícím…