Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

Cíle

– Vzdělávání v mediální gramotnosti

– Prevence sociálně-patologických jevů zejména ve vztahu k sociálním sítím

– Poradenství a řešení patologického chování na sociálních sítích

– Výzkum (pedagogický přístup v oblasti nových médií a sociálních sítí + mediální a krizová komunikace křesťanských církví a neziskových organizací)

– Metodická podpora fakultních center a projektů ve vztahu k sociálním sítím