Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Informace ke kurzu Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání – Středisko mediální výchovy

Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

Informace ke kurzu Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání

Facebook post_léto

Přihlášku ke kurzu naleznete zde nebo vyplňte přihlášku v elektronické podobě na tomto odkaze.

Akademický rok 2016/2017
Cílová skupina pedagogové, volnočasoví pedagogové, vychovatelé, vedoucí zájmových činností, rodiče a lidé, kteří se o tuto oblast chtějí dále vzdělávat
Výukové cíle Poskytnout účastníkům mediální vzdělání se specializací na sociální sítě, které umožní pedagogům a vychovatelům vhodně vést žáky a účastníky zájmových programů k tomu, aby využívali sociální sítě uvědoměle, rozumně, kriticky, s vědomím rizik, k naplnění jejich potřeb a zájmů a s ohledem na úroveň jejich psychického vývoje.
Obsah kurzu Veškeré lekce probíhají v budově Teologické fakulty, Kněžská 8, České Budějovice

Přednášky (nepovinné)

• Úvod do problematiky médií a mediální výchovy (2 x 45 min.)

•Seznámení se s prostředím internetových sociálních sítí (150 min.) – dílčí cíle:

  •  poskytnout základní informace o prostředí sociálních sítí, jejich dělení a základní orientace mezi nimi; seznámit se základními způsoby využití; seznámit účastníky se současným stavem užívání sociálních sítí dětmi a diskuze k této problematice;
  • Jednotlivé sociální sítě, jejich principy fungování a způsoby využití (3 x 90 min.) – cíl: Seznámit se s jednotlivými sociálními sítěmi (např. Facebook, Twitter, Snapchat, Google+, Foursquare, YouTube, Instagram, Pinterest a další);
  • Naučit se ovládat a používat funkce sociálních sítí; Naučit se pozitivně využívat sociální sítě;

Základy vývojové psychologie v kontextu prostředí sociálních sítí (90 min.) – cíl:

  • seznámit se s vývojovými potřebami dětí ve věku 6 – 15 let;
  • diskutovat nejčastější způsoby používání sociálních sítí dětmi a reflektovat je s vývojovou psychologií, pochopit potřebu dětí používat sociální sítě;

Základní etická dilemata na sociálních sítích (2 x 90 min.) – dílčí cíle:

  • seznámit s právními souvislostmi v oblasti používání sociálních sítí ve výuce;
  • diskutovat aktuální etické otázky ve vztahu k sociálním sítím;
  • rizika, nebezpečí a patologické jevy ohrožující uživatele sociálních sítí;

Mediální výchova v českém vzdělávacím systému a koncepty mediální výchovy dalších zemí EU (60 min.)

Cvičení (povinná)

Praktická cvičení a metody při práci s dětmi (2 x 150 min.) – dílčí cíle:

  • Diskuze nad vhodnými a osvědčenými metodami a aktivitami při práci s dětmi
  • Vyzkoušet si praktická cvičení, vytvářet je

Závěrečná zkouška (90 min.).

 

Forma a metody výuky přednáška, prezentace, diskuze, cvičení.
Doporučená literatura Účastníci získají výukové materiály k jednotlivým tématům kurzu a seznam doporučené literatury.
Lektorské zabezpečení PhDr. Bedřich Jetelina, ThD., Mgr. Martina Dobosiová
Rozsah kurzu 25 vyučovacích hodin
Termíny výuky Letní intenzivní kurzy

Červenec:

10. – 14. 7. 2017,

Srpen:
7. – 11. 8. 2017,

14. – 18. 8. 2017

Vždy od 9:30 do 15:00

Poplatek 2 500 kč  (platbu proveďte na č. účtu: 104725778/0300, variabilní symbol bude účastníkovy udělen po přihlášení, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo bez lomítka)
Odborný garant PaedDr. Petr Bauman, PhD.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Zkouška teoretických znalostí a praktických dovedností

Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášku ke kurzu naleznete zde nebo vyplňte přihlášku v elektronické podobě na tomto odkaze.

 

Comments are closed.