Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D. – Středisko mediální výchovy

Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Vzdělání:

– 2014: PhDr. v oboru Teologické nauky na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci (rigorózní práce: „Pojetí věčnosti jako východiska dialogu“)

– 2013: Th.D. v oboru Teologická antropologie a etika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (disertace: „Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou“)

-2010: Mgr. v oboru Teologie služby na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

-2009: Bc. v oboru Pastorační asistence na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

-2001: B.Th. v oboru Pastorační činnost na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne v Sázavě

-1994: Absolvent Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne

Zaměstnání a působení v institucích a profesních společnostech :

– 2010 – dosud: člen a tajemník „Ekumenického institutu Edmunda Schlinka“ na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

– 2008 – 2013: člen Syndikátu novinářů

– 2012 – dosud: režisér a scénárista „na volné noze“

– 2004–2011: Ředitel AWR studia (mediálního centra), Praha

– 2000–2004: Vedoucí oddělení komunikace, Česko-Slovenská unie Církve adventistů sedmého dne, Praha

– 1991–2000: kazatel Církve adventistů sedmého dne

Ocenění:

2010 – Cena rektora Jihočeské univerzity za vynikající výsledky v magisterském studiu

Odborné publikace: 

Monografie:

Jetelina, B. Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou, Praha: Česká biblická společnost, 2014

Články v recenzovaných časopisech:

Jetelina, B. Východiska a důsledky adventistické evangelizace „hlavního proudu“, Studia Theologica XV, 2013/2, s. 102-120

Jetelina, B. Některé etické limitky krizové komunikace křesťanských církví, Caritas et Veritas, 2013/1, s. 53-62.

Jetelina, B. Adventisté sedmého dne, lidská práva a sociální práceCaritas et Veritas, 2014/1, s. 12-21

Články ve sbornících:

Jetelina, B. Zjevení a hierarchická teorie času, Církev a společnost, Karlovi Skalickému k 80. narozeninám, 2014, s. 51-59.

Další články:

Jetelina, B. Vyrovnání se s (nejen) totalitní minulostí, Teologické texty, 2009/4.

Jetelina, B. Trinitární základy pojetí misie jakožto dialogu, Koinonia, 2011/2, s. 94-98.

Recenze:

Jetelina, B. Recenze: Time, Eternity, and the Trinity, Caritas et Veritas, 2014/2, s. 193-194.

Populární knihy:

Orel na řetězu

Klub anonymních porušovačů slibů

Dokumentární televizní tvorba:

Další televizní pořady: