Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Nešťastný počin rádia Fajn Radio – Středisko mediální výchovy

Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

Nešťastný počin rádia Fajn Radio

fajn-lyzak-2015-plakat-350

Fajn radio na konci loňského roku vyhlásilo soutěž s názvem „Fajn lyžák“, v níž hlavní výhrou byl lyžařský zájezd v hodnotě 750 000 kč. Cílovou skupinou byly základní a střední školy, které měly za úkol vytvořit facebookovou stránku třídy a natočit video – prank (žert) na svého učitele.

Soutěž se, ale až po jejím skončení, setkala s velkou vlnou kritiky, jak od samotných pedagogů tak i ze strany portálu E-Bezpečí, jehož spoluautorem je Kamil Kopecký, který na tuto soutěž upozornil i MŠMT. V jeho komentáři uvádí hlavně rizika šikany učitele a přivádí soutěž do souvislosti se smrtí šikanované učitelky v pražské střední škole Na Třebešíně. I tato škola se soutěže účastnila právě s prankem výše uvedené učitelky. Ministerstvo se pak v odpovědi Kopeckému vyjádřilo k této soutěži jako k „nevhodné s možným rizikem přestupování pravidel slušného chování k učitelům a dospělým lidem vůbec„. V současné době se Fajn radio potýká také s kritikou ze strany Učitelského profesního sdružení.

Není pochyb, že takováto soutěž je diskutabilní. Fajn radio si kladlo za cíl zprostředkovat třídě mimořádné zážitky, jež mohou žáci získat na lyžařském zájezdu a stmelit skrze tyto zážitky celou třídu. Přičemž rozvoj spolupráce a posílení vztahů, a to nejen mezi samotnými spolužáky, ale i pedagogem, měl začít právě společným plněním soutěžních úkolů. Vzhledem k tomu, že nejsou žádná vzdělávací instituce, nedomysleli výchovné důsledky a možná opatření.

Soutěž „Fajn lyžák“ byla ale organizována už podruhé. Poprvé byla spuštěna v roce 2014 a Fajn radio za ni získalo dokonce prestižní cenu FLEMA za nejlepší využití rádia. K soutěžním úkolům patřilo opět vytvoření Facebookové stránky třídy a natočit video, v němž třída prezentuje, jak moc se na lyžařskou sezónu těší. Video měla natočit pouze třída, tudíž se ho nemusel účastnit pedagogický ani výchovný pracovník. Natáčení videa tedy mohlo být rizikové pro zdraví žáků a ohrožující okolí. V té době ale o této soutěži nikdo nemluvil.

V době, kdy bylo spuštěno druhé kolo soutěže,  nikdo o šikaně učitelky na pražské střední škole nevěděl. Přestože v té době už pravděpodobně šikana probíhala. Nelze jasně říci, zda soutěž Fajn radia, vyvolala tu finální vlnu, kterou už učitelku neustála. Nelze tedy rádio z jejího úmrtí osočovat.

Fajn radio mělo více promyslet zadávání úkolu, v němž mají žáci napálit svého učitele. Mělo jasně definovat, že pranky mají být zinscenované, provedené na základně souhlasu pedagoga a pod pedagogickým dozorem. Ve většině případů soutěžních videí opravdu šlo o předem domluvený žert, avšak riziko zneužití je tu při špatném vymezení úkolu opravdu velké. A Fajn radio opravdu zadalo úkol velmi povšechně.

Být současným pedagogem je opravdu těžké. Nikdo už pořádně ani nedokážeme definovat, jaké vlastnosti by měl pedagog mít a jaký přístup k žákům zaujmout, zda autoritativní či přátelský. My věříme v to, že pedagog by ale měl být schopen předat své pedagogické znalosti a dovednosti žákům a pozitivně je ovlivňovat v různých sférách jejich života. Pedagog Oldřich Suchohradský uvádí, že z praxe se mu osvědčila výchova, kdy pedagog vychovává děti osobním příkladem a zkušeností. To, že by se pedagog chtěl zapojit do natáčení třídního videa, předávat žákům své hodnoty a zkušenosti a třeba se s nimi i trochu pobavit nepovažujeme za riziko, ale spíše výhodu.

Co se týče celé této záležitosti: nepovažujeme tuto soutěž za nevhodnou, ale nevhodně formulovanou. Tvorbu těchto soutěží by média měla nechat raději na pedagogických pracovnících, jelikož ti jsou schopni podobné aktivity hodnotit z různých úhlů pohledu a ve vzdělávacím kontextu. Jak už z našeho poslání vyplývá, sociální sítě nevnímáme jako hrozbu, ale jako příležitost, jejich využívání ve školství tedy nezavrhujeme a naopak se snažíme podpořit. Pedagogické působení v této oblasti totiž může dítěti zprostředkovat znalosti a dovednosti, které by samo nemuselo dosáhnout.