Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.stremev.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 601
Pubescenti a sociální sítě – Středisko mediální výchovy

Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

Pubescenti a sociální sítě

8178959341_228ed49fb8_z

Děti ve věku 11 – 15 let věku, podle vývojové psychologie, procházejí obdobím pubescence, spadajícím k procesu dospívání. V důsledku velkých hormonálních změn jsou pubescenti emočně nestálí a nepředvídatelní nejen pro druhé, ale i sami jsou někdy zaskočeni svými projevy, které mnohdy nejsou schopni vysvětlit. Sociální sítě jsou pro ně významným nástrojem, kterým jim v jejich vývoji napomáhá.

Výzkum, který byl proveden v první polovině roku 2015 v Českých Budějovicích poukázal na několik souvislosti mezi sociálními sítěmi a jejich zvýšenou potřebou právě ve věkové skupině 11 – 15 let.

Potřeba autonomie, vlastní identity a rovnosti s dospělými

Pubescent má potřebu po samostatnosti, vlastních právech, identifikaci a utváření si vlastní identity. To je důvodem, proč se děti vrhají do světa sociálních sítí. Chtějí se chovat jako mládež nebo dospělí. Mezi vývojové potřeby pubescentů patří potřeba být vnímán rovně s dospělými a potřeba získání kompetencí dospělých. Pubescenti už nechtějí být vnímání jako děti, a proto si na sociálních sítích zkouší být dospělými. Jen to, že při zakládání Facebooku dítě musí lhát o svém věku a uvést vyšší věk mu může přinést uspokojení jeho vývojové potřeby. Jeden z dotazovaných má zkušenost s tím, že mnoho dívek na sociálních sítích zveřejňuje fotky, na nichž jsou nalíčené a snaží se vypadat sexy. Takové chování lze považovat za projev snahy přiblížit se dospělým.

Rodiče by i přes snahy jejich dětí o menší kontrolu neměli v kontrole polevovat a být v tomto období o to obezřetnější. Měli by své děti připravit na možná nebezpečí ale také dbát na to, aby samotné jejich děti nebyly agresory. Obecně by dětem měli rodiče představit sociální sítě jako zajímavý nástroj pro naplnění svých potřeb.

Sebehodnocení

Stejný respondent také uvedl, že se na Facebooku shledává s fotkami více dívek, které v popisku vyzývají chlapce, aby je hodnotili. I tohle lze přisuzovat probíhajícím změnám. Sebehodnocení se v pubescenci utváří právě na základě hodnocení druhých. Sociální sítě jim tedy rychle a flexibilně umožňují získat potřebné názory okolí.

Prevence před patologickými jevy

Z výzkumu také vyplynulo, že informace o hrozících rizicích a nebezpečích na sociálních sítích jsou mezi dětmi velmi rozšířené. Jenom málo dětí z programů dotazovaných se s takovou informací nikdy nesetkalo. Většina dětí, podle respondentů, dokáže velmi dobře popsat možné patologické jevy, ovšem málokteré z dětí se proti nim chrání. Děje se tak ale hlavně ve skupině začínajících a mladších uživatelů. Svůj vliv zde opět může hrát vývoj dítěte. Děti chtějí, aby se s nimi jednalo jako s rovnocennými partnery dospělých, a proto už nechtějí neustále slyšet poučování a nevyhovuje jim takto přímé výchovné působení.

Až ti starší uživatelé, kolem 15 let, si riziko těchto jevů uvědomují a cíleně si upravují možnosti nastavení sdílení a soukromí svých účtů. Ti už jsou totiž zkušenější a cítí potřebu si svůj účet zabezpečit. Zkušenosti respondentů s dětmi ve věku 15 let korespondují s výsledky výzkumu EU Kids Online II, jež uvádí, že české děti jsou v používání sociálních sítí více samostatné, což jim přináší více zkušeností. I samotnými respondenty jsou starší děti hodnoceny jako zkušení uživatelé. Ostatní děti byly respondenty zařazeny do skupiny základních a pokročilých uživatelů. Přesto většina respondentů uvedla, že děti z jejich programů umí sociální sítě, zejména Facebook, používat daleko lépe, než oni samotní.

Vzrůstající význam vrstevnické skupiny

Dnes už děti mohou být se svými přáteli i v prostředí domova, což u mnohých z nich nebylo doposud možné a děje se tak právě skrze sociální sítě. Díky sociálním sítím se mohou děti bavit společně online, informovat se vzájemné o tom, co právě dělají nebo co právě prožívají. Také mohou být náplní jejich setkání (např. sledování videí na YouTube, prohledávání profilů na Facebooku, focení selfie, natáčení videí, objevování obsahů na Instagram, Pinterest a dalších)

Vrstevnická skupina je v tomto období velmi důležitá, protože pomáhá dítěti naplnit některé vývojové, jako např. sociální učení (pubescenti napodobují jeden druhého), rozvoj nezávislosti (jednání mimo rodinu) a utváření individuální identity (objevování sebe sama). Také poskytuje zpětnou vazbu a dává dítěti pocit sounáležitosti ke skupině a ztotožnění se s ní. Ve vrstevnické skupině vzniká spoustu přátelských vztahů. Pro tento věk je přátelství důležitou hodnotou. Zajišťuje totiž porozumění, oporu při řešení problémů, sdílení prožitků, napomáhá sebepoznání, posiluje sebevědomí a sebejistotu.

Comments are closed.