Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

Twitter

7842096300_012ec6cbda_z

Sociální síť Twitter je dynamický nástroj zprostředkovávající spojení se zajímavými lidmi, výměnu názorů a šíření informací díky tzv. tweetům. Patří k mezi prvním sociálním sítím, takže jeho původní uživatelské prostředí je webová stránka. Hlavním obsahem Twitteru jsou tzv. tweety. To jsou krátké zprávy o 140 znacích, v nichž se každý uživatel snaží sdělit světu svůj názor, myšlenku nebo informaci.[1] Tak to tedy bylo dříve, dnes už na Twitter můžete psát rozsáhlé eseje. Doporučujeme však délku 140 znaků zachovat. Obzvlášť v pedagagoice takto krátké zprávy napomáhají efektivnější komunikaci, protože si uživatel musí dobře rozmyslet, jak svůj názor zformuluje a učí se tak stručně vystihnout podstatu svého sdělení. Každý tweet má svoje URL, což znamená, že každá myšlenka, každý názor, je vlastně webová stránka.[2]

Mnoho lidí se registruje na Twitter, aby mohlo vyhledávat lidi se zajímavými či stejnými názory, pro zábavu, pro zviditelnění sebe a své firmy. Uživatel se může spojit nejen se svými přáteli, ale může sledovat i celebrity, umělce, organizace nebo spoustu zajímavých lidí, které ani nemusí znát. Sám si vybírá, koho chce sledovat a i on může být kýmkoli sledován. Vyhledávat názory může uživatel také díky vyhledávajícímu nástroji rozdělující tweety do několika kategorií jako jsou např. hudba, sport, zprávy a zábava.[3]

[1] Srov. LAMONT, I. Twitter in 30 Minutes, s. 1.

[2] Srov. Tamtéž, s. 6-7.

[3] Srov. LAMONT, I. Twitter in 30 Minutes. s. 6-7, FITTON, L. Twitter for Dummies, s. 1.