Letní intenzivní kurz „Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání“

Léto už se blíží a my opět otevíráme letní intenzivní kurzy pro pedagogy zaměřené na využití sociálních sítí ve vzdělávání. Vyberte si ze třech dostupných termínů a přihlaste se zde.

YouTube

2406468228_f4592038a2_z

Celým názvem YouTube Inc., je sociální síť působící v internetových vodách od června roku 2005. Jako samostatná společnost YouTube neměla dlouhé trvání a o rok později byla odkoupena společností Google.[1] Základním principem této sítě je sdílení videa mezi širokým publikem. Burgess a Green ve své knize charakterizují YouTube jako sociální sít participativní kultury[2].

Přispěvateli jsou velká média, producenti a vlastníci autorský práv, aktivisti nebo amatéři. Podle toho se obsah dělí na komerční a nekomerční. Přispěvatelem může být kdokoli, jelikož na YouTube lze nahrávat videa bez vysokých technických požadavků.[3] Díky tomu se YouTube dostalo na seznam Největších technických neúspěchů poslední dekády[4], který byl sestaven časopisem Times v roce 2009[5]. A přesto se YouTube shledává s tak obrovskou oblibou a jeho popularita neustále stoupá.

YouTube tvoří dvě skupiny uživatelů – přispěvatelé a publikum. Pro pasivní publikum není nutná registrace, takže sledující může zcela anonymně sledovat hodiny a hodiny videa. Samozřejmě s registrací je uživateli umožněno používat několik jednoduchých funkcí, má možnost nahrávat vlastní videa, vytvářet playlisty s oblíbenými videi a komentovat videa vlastní, ale i ostatních uživatelů. Stejně jako na Facebooku, i na YouTube existuje tlačítko „Líbí se mi“ a na rozdíl od Facebooku je tu i tlačítko „Nelíbí se mi“. Uživatel se přihlašuje k odběrům různých kanálů ať už umělců, televizních pořadů či amatérů a jejich videa se pak uživateli zobrazují na jeho hlavní stránce.[6]

YouTube obsahuje velké množství videí z různých kategorií. Nalezneme zde hudbu, sport, návody, ale také vzdělávací a osvětová videa. Ve vyučování lze YouTube využít jako názornou ukázku, způsob prezentace učiva či jako jeden z hodnotících faktorů žáka. Zapojením YouTube do vzdělávání ukáže pedagog žákům, že tato sociální síť neslouží pouze k pobavení, ale může sloužit také vzdělávacím účelům. Žáci sami mohou natáčet videa na zadané téma, a tím prokázat orientaci v daném tématu a také vzdělávat i ostatní spolužáky. Třída si může vytvořit vlastní kanál, ve kterém bude svoji činnost prezentovat a mít tak všechna témata na jednom místě.

[1] Srov. STRANGELOVE, M. Watching YouTube, s. 6, BURGESS, J.; GREEN, J. YouTube Online Video and Participatory Culture, s. vii.

[2] Srov. BURGESS, J.; GREEN, J. YouTube Online Video and Participatory Culture, s. vii.

[3] Srov. Tamtéž, s. 1, 6.

[4] The 10 Biggest Tech Failures of the Last Decade.

[5] Srov. STRANGELOVE, M. Watching YouTube, s. 7.

[6] Srov. SAHLIN, D.; BOTELLO, C. YouTube for Dummies, s. 10-13.

Comments are closed.